Bill Mollison: Vážne nebezpečenstvo klesajúcich potravín díl 2

In Grave Danger of Falling Food 1989 Bill upozorňuje na následky súčasného "hospodárenia" s krajinami. Aplikuje a ukazuje spôsoby na obnovu krajín a Zeme s pomocou permakultúry.