Návrat ke kořenům

Dokumentární film o KPZ - Komunitou podporovaném zemědělství a nadšencích, kteří našli cestu k místním potravinám, péči o Zemi a utváření společenství.